1 Helpt bij het tegengaan van ontsteking en gewrichtspijn

Golden milk bevat veel ingrediënten waarvan bekend is dat zij ontstekingsremmend werken. Momenteel wordt veel onderzoek gedaan naar de rol van chronische ontsteking op de ontwikkeling van chronische ziektes zoals hartziekten, alzheimer, kanker en allerlei metabole ziekten. Meer ontstekingsremmende stoffen tot je nemen zou dus ook het risico kunnen verkleinen. Uit onderzoek blijkt dat zowel kaneel als gember deze werking heeft. Ook curcumine als ingrediënt van kurkuma heeft deze eigenschappen. Vooral de effecten van deze laatste stof worden als zeer sterk ingeschat. Zonder negatieve bijwerkingen zoals bij medicijngebruik. Het voordeel is dat het ontstekingsremmende effect bijvoorbeeld kan zorgen voor een afname in gewrichtspijn. Uit onderzoek onder een groep volwassenen met reumatoïde artritis bleek bijvoorbeeld dat 500 mg curcumine per dag de gewrichtspijn flink terugdrong. Het werkte beter dan 50 gram van een bekend medicijn dat reumapatiënten krijgen voorgeschreven. Een andere studie onder 247 mensen toonde aan dat artroseklachten minder erg werden door de toediening van een gemberextract gedurende zes weken. Zij hadden daardoor ook veel minder medicatie nodig omdat de pijn minder werd. Om die reden kan dus gesteld worden dat kaneel, gember en kurkuma als ingrediënten van golden milk een belangrijke ontstekingsremmende werking hebben en dus ontsteking en gewrichtspijn kunnen tegengaan.

 

2 Antioxidanten verminderen het risico op infecties en ziektes

Golden milk draait in grote mate om het ingrediënt kurkuma. Dit is een specerij die vooral in de Aziatische keuken wordt gebruikt. Het zorgt bijvoorbeeld voor de gele kleur die kerrie heeft. De stof curcumine is het actieve component en wordt al eeuwen in de ayurvedische geneeskunde gebruikt. Dat komt vooral door de sterke antioxidante eigenschappen die het heeft. Dit zijn stoffen die celschade tegengaan en het lichaam beschermen tegen zogenaamde oxidatieve stress. Met de stoffen zorg je voor goede celfuncties. Dit is uit meerdere onderzoeken gebleken. Zo wordt het risico op ziektes en infecties flink kleiner. Ook gember en kaneel bevatten deze eigenschappen. Het is dus belangrijk om Golden milk te nemen vanwege de hoge mate van antioxidanten. De cellen worden zo beter beschermd tegen ziektes en infecties. Daardoor gaat de algehele gezondheid vooruit.

3 Het draagt bij aan een beter geheugen en betere hersenfunctie

Ook het geheugen en de hersenfunctie kunnen baat hebben bij het drinken van Golden milk. Ut onderzoek is gebleken dat curcumine stoffen helpt aanmaken die de hersenen in staat stelt om nieuwe verbindingen te maken. De hersencellen kunnen ook beter groeien op deze manier. Wanneer deze stof niet goed wordt aangemaakt, dan leidt dat vaak tot hersenaandoeningen zoals bijvoorbeeld Alzheimer. Ook de andere ingrediënten in de melk zouden dit soort pluspunten hebben. Denk bijvoorbeeld aan de ophoping van het eiwit tau in de hersenen. Uit studies op onder meer dieren is gebleken dat kaneel deze ophoping kan helpen voorkomen. Uit dierstudies is ook gebleken dat de symptomen van Parkinson kunnen worden teruggedrongen en de hersenfunctie kan verbeteren. Gember helpt bijvoorbeeld bij het verbeteren van de reactiesnelheid en het geheugen. Daarnaast kan gember helpen de leeftijdsgebonden achteruitgang van de hersenfunctie vertragen. Al moet wel vermeld worden dat alle onderzoeken vooral op dieren en in laboratoria hebben plaatsgevonden. Meer onderzoek op mensen is nodig om echte conclusies te kunnen trekken. Dat neemt niet weg dat een aantal ingrediënten uit Golden milk positief kunnen werken met het oog op behoud van het geheugen en de hersenfunctie. Het helpt bij de bescherming tegen bijvoorbeeld Alzheimer of Parkinson.

4 De mogelijke beschermende werking tegen hartziektes

Jaarlijks overlijdt een groot aantal mensen over de gehele wereld aan de gevolgen van hart- en vaatziektes. In dat opzicht is het dus goed om te weten dat zowel kaneel, gember als kurkuma in Golden milk allemaal in verband zijn gebracht met een verminderde kans op hartziektes. Uit 10 verschillende studies komt de conclusie dat 120 mg kaneel per dag bijvoorbeeld het cholesterolgehalte en triglyceridegehalte kan verlagen in het lichaam. Bovendien helpt het het goede HDL-gehalte te verhogen. Ook is uit onderzoek onder 41 mensen met diabetes gebleken dat 2 gram gemberpoeder per dag gedurende 12 weken de risicofactoren voor hartziekte met ongeveer een kwart verminderde. Curcumine kan ook de bloedvatwanden beter laten functioneren. Dit is essentieel voor een gezond hart. In een onderzoek kregen mensen in de dagen voor en na een hartoperatie 4 gram curcumine of een placebo. Zij die de curcumine kregen, hadden met 65% verlaagde kans op een hartaanval tijdens het verblijf in het ziekenhuis. Ook de eerdergenoemde eigenschappen van de antioxidanten lijken hier verband mee te houden. Wel is het belangrijk dat hier nog meer onderzoek naar wordt gedaan. In ieder geval lijkt het zo te zijn dat kaneel, kurkuma en gember eigenschappen hebben die de hartfunctie sterk kunnen bevorderen. Ze bieden zoals het nu lijkt daardoor bescherming tegen bijvoorbeeld hartziekte.

5 Een positief effect op het humeur

De werkzame stof curcumine in kurkuma, lijkt effecten te hebben op de stemming. Zo kan het bijvoorbeeld de symptomen van depressie helpen terugdringen. Een zes weken durende studie onder 60 mensen met ernstige depressie kregen of een antidepressivum, of curcumine of een combinatie van beide middelen. Curcumine en het antidepressivum afzonderlijk hadden ongeveer gelijke effecten. Terwijl de groep die de combinatie van beide middelen kreeg een grotere verbetering liet zien. De reden hiervoor hangt mogelijk samen met de eerdergenoemde effecten op de hersenfunctie. Curcumine kan de stoffen die deze functie verbeteren helpen aanmaken. Daarmee zouden ook de symptomen van depressie kunnen verminderen. Het is echter wel zo dat dit één van de weinige studies is op dit vlak. Daaruit is dus nog onvoldoende te concluderen. Hooguit kan gezegd worden dat curcumine in kurkuma wellicht een positief effect heeft bij het bestrijden van de symptomen van depressie.

6 Positief effect op verlaging van het bloedsuikerniveau

Golden milk heeft vooral positieve effecten op het verlagen van de risico’s. Zo is het bijvoorbeeld ook zo dat met name gember en kaneel helpen bij het verlagen van het bloedsuikerniveau. Wie 1 tot 6 gram kaneel neemt, kan het bloedsuikerniveau met bijna dertig procent verlagen. Daarnaast is het goed mogelijk om de insulineresistentie te verminderen op deze manier. Wanneer cellen insulineresistent zijn, dan nemen zij suiker uit het bloed minder goed op. Waardoor je dus een stijging in het bloedsuikerniveau zal zien. Kaneel lijkt ook een effect op de hoeveelheid glucose in de darmen die wordt opgenomen te hebben. Dit wordt lager. Daardoor is het bloedsuikerniveau nog beter onder controle te houden. Wie kleine hoeveelheden gember toevoegt, zal het bloedsuikergehalte met meer dan 10 procent kunnen verlagen. Een kleine dagelijkse dosis gember heeft bijvoorbeeld ook een effect op de beheersing van de bloedsuikerspiegel op lange termijn. Wel is het essentieel om te benadrukken dat hier slechts pas enkele studies naar gedaan zijn. Meer onderzoek zou het bewijs kunnen bevestigen. Let ook op dat Golden milk in veel recepten ook honing of ahornsiroop bevat. Dit zou de effecten teniet kunnen doen. Wel is het zo dat kaneel en gember het bloedsuikerniveau positief kunnen beïnvloeden. Daardoor verbeter je de insulinegevoeligheid. Houd daarom meer onderzoek hiernaar in de gaten.

7 Verbeterde immuniteit door antibacteriële en antivirale eigenschappen

Golden milk wordt in Azië, en dan vooral in India, gebruikt bij de behandeling van een verkoudheid. Dat is vooral te danken aan de werking die het immuunsysteem versterkt, op basis van de ingrediënten. Uit onderzoek is bijvoorbeeld de antibacteriële, antivirale en antischimmelwerking van curcumine naar voren gekomen. Daarmee zijn infecties voorkomen en bestreden. Daarnaast is bijvoorbeeld ook met behulp van gember strijd te leveren tegen bepaalde bacteriën. Denk aan het bestrijden van het RSV-virus. Dit virus speelt een grote rol in luchtweginfecties. Dergelijke resultaten komen ook naar voren uit onderzoeken naar kaneel. De werkzame stof cinnamaldehyde kan de groei van bacteriën tegengaan. Zoals het ook schimmels kan bestrijden. Daarnaast is natuurlijk inmiddels ook het één en ander bekend over de antioxidanten en de ontstekingsremmende eigenschappen van de ingrediënten. Daardoor wordt het immuunsysteem ook sterker. Er kan dus gesteld worden dat de ingrediënten van Golden milk allerlei eigenschappen bezitten die als antibacterieel en antiviraal bestempeld kunnen worden. Daarmee beschermen zij tegen infecties. Ook versterken zij in grote mate het immuunsysteem mede door de ontstekingsremmende werking.

8 Mogelijk verlaagd risico op kanker

Het probleem van kanker als ziekte is de ongecontroleerde celgroei. Die problemen hebben tot allerlei verschillende behandelingen geleid. Waarbij de alternatieve behandelingen meer en meer aandacht krijgen. Het is dan ook goed om te weten dat ook onderzoek naar de werking van de specerijen in Golden milk is gedaan. Daarbij zijn ook gunstige resultaten blootgelegd. Uit sommige onderzoeken komt bijvoorbeeld de antikanker-eigenschap van de stoffen in rauwe gember naar voren. Daarnaast zijn ook al onderzoeken, onder meer op dieren, gedaan naar het remmen van de groei van kankercellen met behulp van kaneel. Ook het belangrijkste ingrediënt van kurkuma, curcumine, kan mogelijk kankercellen doden en de groei van nieuwe bloedvaten in een tumor tegengaan. Op die manier is verspreiding een flink stuk lastiger. Het is wel zeer belangrijk om heel voorzichtig met deze conclusies te zijn. De onderzoeken naar de bestrijding van kanker met gember, kaneel en curcumine zijn maar heel beperkt. Bovendien zijn er verschillende resultaten naar voren gekomen. Er is dus geen sluitend antwoord. Het is dus mogelijk zo dat de ingrediënten kaneel, kurkuma en gember een beschermende rol tegen kanker hebben. Het is echter eerst belangrijk om dit beter te onderzoeken.

9 Versterking van de botten in het lichaam

Sommige voordelen liggen dermate voor de hand dat je ze bijna zou vergeten. Dat is bijvoorbeeld het geval als het gaat om de bijdrage die Golden milk kan leveren aan een sterk skelet. Doordat er in de melk calcium en vitamine D te vinden is, is het aanmaken en behouden van sterke botten geen enkel probleem. Wie niet voldoende calcium tot zich neemt, zal merken dat het lichaam dit uit de botten haalt. Daardoor worden de botten broos. Dit kan tot allerlei klachten leiden. Bekend zijn natuurlijk osteoporose en osteoponie. Wel is het belangrijk om goed op te letten welk type melk in de Golden milk is gebruikt. In koeienmelk is altijd wel calcium en vitamine D te vinden. Wie voor een variant met plantaardige melk kiest, moet wel kiezen voor een verrijkte variant met deze stoffen. Op die manier zijn de botten sterk en gezond te houden. Wie op de juiste manier met de drank omgaat kan dus voldoende calcium en vitamine D binnen krijgen. Daardoor worden de risico’s op botziektes een flink stuk kleiner. Dit is een belangrijke reden om het te nuttigen.

10 Het bevorderen van de spijsvertering

Tot slot is er natuurlijk nog het voordeel van de werking op de spijsvertering. Wie veel last heeft van problemen in het maaggebied, zoals chronische indigestie, kent deze voordelen mogelijk al. Het gaat dan bijvoorbeeld om gember. Dit kan voor een versnelling van de maaglediging zorgen. Dit is ook een ingrediënt in Golden milk. Waardoor de drank dus voor verlichting kan zorgen. Ook kurkuma lijkt deze voordelen te hebben. Uit onderzoek blijken de voordelen voor de spijsvertering. Bijvoorbeeld waar het gaat om de vertering van vetten en de productie van gal die met 2/3 te verbeteren is. Ook kan kurkuma van waarde zijn in de behandeling van colitis ulcerosa. De zweren in de darmen hoeven dan een goede spijsvertering niet in de weg te staan. In dat opzicht zijn gember en kurkuma dus belangrijke middelen voor een gezondere spijsvertering. Deze ingrediënten dus zijn ook in Golden milk te vinden.

Bron: Surya products