Orange Blossom is de bloesem van redding en rust

Orange Blossom Emocon is een Emocon van de groep melancholie. Het gaat hier speci ek om een diepe neerslach gheid met onrust en stress. De rust is niet meer te vinden, er is een innerlijke drang, een zoeken, zoeken naar iemand met wie je contact kan hebben, die naar je kan luisteren.

Vanuit een gevoel dat er niemand is die naar je luistert, niemand die je begrijpt, voel je je verlaten, verloren. Soms wordt zelfs bittere afwijzing ervaren, en dat maakt reddeloos.

Orange Blossom komt dan diep in je bewustzijn met bijstand, hulp en raad. Via
de kruin, het zevende niveau, komt de
verbondenheid met het Universum. Het zevende niveau hangt samen met de kleur violet, en die staat onder andere voor intense healing.

Door deze verbondenheid verdwijnt de verlatingsangst, en komt er bekommernis en betrokkenheid. Het gevoel van ‘er weer bij horen’ geeft rust en ontspanning in de sfeer van onrustig zoeken naar verbinding.

Rust in het zevende niveau betekent ook rust in het brein, waardoor de slaap hersteld wordt. Neroli is de essentiële olie van de oranjebloesem, en die werkt wonderbaarlijk bij slapeloosheid.

Verbondenheid betekent automatisch dat er minstens twee partijen zijn, en dat er tussen de partijen een communicatie aanwezig is. Anders is het elk op zich op haar/zijn eiland. Daarmee zien we volop in het vijfde niveau, en de Orange Blossom Emocon heeft ook op de keel een gunstig effect.

Communicatie is sterk gerelateerd aan de kleur blauw, en violet (van het zevende niveau) bestaat voor de helft uit blauw. Blauw schenkt kalmte en innerlijke vrede, wat we zeker terugvinden in de effecten van deze schitterende Emocon.

Gebruik 5 druppels Orange Blossom Emocon, telkens ’s morgens en ’s avonds. Probeer ook eens een druppeltje aan te brengen op niveaupunt 7, de kruin, en/of op niveaupunt 5, de keel. Vergeet ook vooral niet te genieten van de verrukkelijke geur!

Bron: De Emoconist mei 2018