Tijdens de sessie vonden de stem van Marion en de hemelse klanken
van haar instrumenten vlot hun weg naar oude kwetsuren; ze trilden ze
zacht en liefdevol los en streelden ze met zalvende en bevrijdende zorg.
Doorheen de klanken voelde ik de nabijheid, de inzet en de kracht van
mijn/onze geliefde Isis alsook vele liefdevolle, genezende engelen.
Tia