“Ik ben heel nieuwsgierig van aard, daarom wou ik de sessie
stembevrijding wel eens proberen. Als leerkracht heb ik mijn stem
uiteraard nodig, maar dit is meer dan een concreet werkinstrument.
Dat heb ik tijdens deze sessie zeker ondervonden.
Het gaat niet enkel om de tonen, de klanken, de woorden, maar ook over
wie je ECHT bent. Aangezien dit een moeilijke kwestie voor mij is, wist ik
ook niet wat ik daarvan moest verwachten.
We luisterden naar de tonen van klankschalen en we neurieden mee. Je
voelt dat je lijf een klankkast is!
We deden ook oefeningen, zoals je naam zeggen of zingen.
Wat vonden we eigenlijk zelf van onze stem? Dat was ook een moeilijke
vraag. Mooi? Niet mooi? Eigenlijk maakt het niet uit, het belangrijkste is
dat het jouw stem is en die is uniek.
De moeilijkste en meest confronterende oefening was het uitspreken van
dingen die je nog nooit tegen iemand hebt gezegd. Je kon dit in
brabbeltaal doen, maar ik koos ervoor dit te doen in mijn eigen taal en
mijn eigen woorden. Je partner is dan zogezegd die persoon en je
spreekt die woorden dan uit tegen hem/haar.
Pijnlijk, maar bevrijdend.
De week erna voelde ik stilletjes aan dat er onbewust iets aan het
veranderen is. Ik wil spreken met MIJN stem en mij daar niet voor
schamen. Het heeft iets in gang gezet en als ik nu spreek, hoor ik meer
en meer MEZELF, helemaal, zoals ik echt ben. En dat willen we toch
allemaal, niet J? “ Kim