De klankhealing heeft me geholpen bij het loslaten van diepgewortelde
angsten

Saskia