Healings

Voor ons is een healing energetisch en spiritueel werk. We zijn dan een kanaal voor de energie die tot bij jou wil komen. De energie waarvoor jou systeem klaar is, zich kan openen. We stemmen ons af op eenheidsbewustzijn, Quantumenergie, gidsen, liefde, God, nulpuntsenergie, engelen, ons hoger zelf, de ziel, licht… welke naam je het ook wil geven. Het veld wordt gecreëerd en de frequenties verhogen. Op dit niveau is veel mogelijk.

Elk van ons heeft vanuit zijn eigen ervaring, hoger zelf en begeleiding zijn eigen unieke frequentie en creëert zijn eigen unieke veld waardoor andere energieën kunnen doorkomen. We zijn kanalen, portalen voor energie. We oefenen ons hier dagelijks in om deze zo zuiver en krachtig mogelijk te maken.

1 uur 65 euro