Chinese Orgaanmassage

Chi Nei Tsang of Chinese orgaanmassage is een oude vorm van ontgiftende, activerende buikmassage. Het is een mix van Taoïstische massage-therapie en Medische Qigong technieken, waardoor het wezenlijk anders is dan de gangbare methodes.

Hoe werkt het?

De Chinese orgaanmassage werkt met Chi, ‘de levensenergie’, die stroomt door de interne kanalen van het lichaam, door de bloedvaten, het zenuwstelsel en het lymfesysteem. Deze kanalen concentreren zich in de buik die als het centrale controlecentrum fungeert.

Spanning, zorgen, en stress van de dag, maand of jaar stappelen zich op en worden zelden afgevoerd. Deze verstoringen veroorzaken fysieke verstrengelingen en knopen van de zenuwen, bloedvaten, en lymphe klieren. Het resultaat is een geleidelijke  obstructie van energie circulatie die tot een ongekend aantal kwalen kan leiden zoals, maar niet alleen beperkt tot, spijsverteringsproblemen, constipatie, opgeblazen gevoel, slapeloosheid, lichamelijke vervuiling, slechte huidkwaliteit en het onvermogen tot gewichtsverlies.

Taoïsten uit het oude China ontdekten reeds eeuwen geleden dat een mens geregeld energieblokkades ontwikkelt in de interne organen. Wanneer de energiestroom in de organen geblokkeerd raakt slaan ze ongezonde energie op, die dan doorstroomt naar andere lichaamsdelen. Dit uit zich vervolgens weer in ziekte of negatieve emoties. Zo ontstaat er een cyclus van stress en negativiteit. Bovendien leiden de energieblokkades tot de vorming van een soort knopen en obstructies, die zich vastzetten in de buikstreek en die de stroom van chi (energie) doen ophopen.

 

De oude Taoïsten realiseerden zich dat negatieve emoties tot ernstige gezondheidsklachten kan leiden die zowel ons fysieke als geestelijke funktioneren kan verzwakken.
De Taoïsten wisten reeds dat iedere emotie een uiting van energie is, en dat bepaalde emoties de oorzaak konden zijn van veel fysieke klachten. Bovendien ontdekten ze dat iedere emotie verbonden is met een bepaald orgaan. Zo is bvb. een knoop in de maag verbonden aan piekeren en zorgen maken. Deze negatieve emoties huizen in de maag en de milt.

Verder stelden ze vast dat deze klachten verholpen konden worden door zich te ontdoen van onderliggende toxines en negatieve krachten. Deze kennis leidde tot de ontwikkeling van Chi Nei Tsang, de behandeling die wij vandaag Chinese Orgaanmassage noemen.
Chi Nei Tsang  zuivert het lichaam van ziekmakende emoties en afvalstoffen, en excessieve hitte of hitte deficiencies die tot insufficiënte organen leiden.