Blog

Emoconie – Emoties in balans – Orange Blossom

Orange Blossom is de bloesem van redding en rust Orange Blossom Emocon is een Emocon van de groep melancholie. Het gaat hier speci ek om een diepe neerslach gheid met onrust en stress. De rust is niet meer te vinden, er is een innerlijke drang, een zoeken, zoeken naar iemand met wie je contact kan hebben, die naar je kan luisteren. Vanuit een gevoel dat er niemand is die naar je luistert, niemand die je